Laws

 

law n. 89/2012 Sb., civil code

 

Nový občanský zákoník

(only in Czech)

 

law n. 90/2012 Sb., corporation code 

 

Zákon o obchodních korporacích

(only in Czech)

 

(Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/)

Contacts

Onheiser Miechová
Law Office, Ltd.
Betlémské náměstí 2
CZ - 110 00 Prague 1

tel.: +420 224 25 25 59

Copyright 2010 - AK Onheiser Miechova
WEBdesign, script by VAstudio