O nás

 

JUDr. Jan Onheiser – zakládající partner

 

JaO

 

Číslo osvědčení České advokátní komory 10 521

JUDr. Jan Onheiser se zaměřuje převážně na obchodní právo, právo obchodních společností, právní úpravu public relations a reklamy, ochranu duševního vlastnictví a nekalé soutěže. Dlouhodobě se také věnuje právnímu zajištění a vymáhání pohledávek, závazkovému právu a právní problematiku nemovitostí.

JUDr. Onheiser se dlouhodobě specializuje na právní úpravu spotřebitelských soutěží, nakládání s osobními údaji a právu elektronických komunikací.

 

Mgr. et Ing. Ivona Miechová – zakládající partner

 

Číslo osvědčení České advokátní komory 11 958

Mgr. Ivona Miechová graduovala na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni se specializací na rozhodčí právo. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na vymáhání pohledávek, právo nemovitostí a trestní právo.

 

Mgr. Miechová je zapsaná v seznamu insolvenčních správců.

 

JUDr. Vlasta Houdková – spolupracující advokát

 

Číslo osvědčení České advokátní komory 0961

JUDr. Vlasta Houdková se specializuje zejména na právo krizového řízení, úpadkové právo a oblast konkursu a vyrovnání a insolvence. JUDr. Houdková je zapsaná v seznamu insolvenčních správců. Mimo uvedenou oblast má dlouholeté zkušenosti v oblasti trestního práva, občanského práva a práva nemovitostí.

 

JUDr. Houdková je zapsaná v seznamu insolvenčních správců.

 

JUDr. Monika Šnoblová – spolupracující advokát

 

Číslo osvědčení České advokátní komory 13811

JUDr. Monika Šnoblová se dlouhodobě zaměřuje na právní problematiku nemovitostí, věcných práv a občanského práva včetně práva rodinného.

 

Mgr. Petr Vyšanský – spolupracující advokát

 

Číslo osvědčení České advokátní komory 09282

Mgr. Petr Vyšanský se dlouhodobě zaměřuje na právní problematiku nemovitostí, věcných práv a občanského práva.

 

 

Odměna za poskytování právních služeb

 

Odměna za poskytování právních služeb se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a dále pak vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

 

Obvykle je právní služba poskytována za smluvní odměnu na hodinové bázi, přičemž výše hodinové sazby je odvislá od charakteru poskytování právních služeb. Mezi advokátem a klientem může být také dohodnuta paušální odměna za kompletní právní službu nebo podílová odměna za výsledek.

 

Konkrétní platební podmínky jsou vždy sjednány v mandátní smlouvě o poskytování právních služeb.

 

Povinně zveřejňované údaje dle ust. § 7 ZOK

Obchodní firma: Onheiser Miechová advokátní kancelář, s.r.o.

IČ: 27891097

sídlo: Betlémské nám. 2, Praha 1

OR: oddíl C., vložka 124564, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Mgr. Ing. Ivona Miechová: evidenční číslo České advokátní komory 11 958

JUDr. Jan Onheiser: evidenční číslo České advokátní komory 10 521

 

 

Dokumenty ke stažení

Výpis z obchodního rejstříku

Plná moc

 

 

Převzetí právního zastoupení

Advokátní kancelář přebírá zastupování na základě uzavřené mandátní smlouvy o poskytování právních služeb, případně výslovnou akceptací písemné plné moci. Advokátní kancelář vylučuje užití fikce automatické akceptace žádosti ve smyslu ust. § 2431 NOZ

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele sdělujeme, že případné spory je možné řešit u orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný (§14 návrhu zákona).

Příslušným místem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora

 

Kontakty

Onheiser Miechová
advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské náměstí 2
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 25 25 59

Copyright 2010 - AK Houdková Onheiser
WEBdesign, script by VAstudio